แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง

         การเลี้ยงปลาในกระชัง หมายถึงการเลี้ยงปลาในภาชนะกักขังตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึงปลาขนาดใหญ่น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้านของภาชนะกักขัง ...