แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่าง

         พระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับงานช่างมีความสมบูรณ์ในบทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใ ...

 วิธีทำรังและลักษณะรังนก

วิธีทำรังและลักษณะรังนก

         วิธีทำรังและลักษณะรังนกต่างก็มีลักษณะแปลกๆกันไปมากเป็นศิลปะตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่งรังที่นกทำได้ง่ายที่สุดคือรังที่ทำอยู่กับพื้นดินพื้นทรายโ ...

ประโยชน์ของตุ๊กตา

ประโยชน์ของตุ๊กตา

          ในกระบวนเครื่องเล่นของเด็กนั้น ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นที่นิยมกันมากทุกยุคทุกสมัยตุ๊กตาไม่ว่าจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ตามจะช่วยเป็นเครื่องมือ ...