แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

การศึกษา

การศึกษา

        ปรัชญาการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานมาจากพุทธปรัชญาและแบบวิถีชีวิตของพุทธศาส-นิกชนอยู่มากดังนั้นการศึกษาของไทยแต่เดิมจึงเป็นไปเพื่อให้คนดำรงตน ...

ประวัติความเป็นมาของเครื่องถมในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของเครื่องถมในประเทศไทย

       ประเทศไทยจะคิดกรรมวิธีทำเครื่องถมขึ้นเองหรือได้มาจากทางใดและเมื่อใดนั้นหนังสือเรื่องประวัติศิลปกรรมไทยของนายตรี  อมาตยกุล(พิมพ์ที่โรงพิมพ์ส ...