แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

         การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร หมายถึง การใช้การดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญได้แก่ป่ ...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

         ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนองพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆกันได้แก่การอนุรักษ์ป่าไม้การอนุรั ...

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

         ๑.การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ชาวเขาทำลายป่าและต้นน้ำลำธารอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนี้มีหน่วย ...

การรับรู้จากระยะไกล

การรับรู้จากระยะไกล

         งานด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remotesensing)เริ่มขึ้นเมื่อค.ศ.๑๘๙๑เมื่อชาวเยอรมันชื่อลุดวิกราหร์มานน์(LudwigRahrmann)ได้คิดประดิษฐ์เครื่ ...