แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

อยากทราบว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีแบบที่เรียนทางอินเตอร์เน็ตได้ป่ะค่ะ แล้วถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศต้องการจะศึกษาต่อในระบบมัธยมศึกษาของเมืองไทยจะต้องทำยังไงค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง

รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง

         การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเรียกว่า การศึกษาผู้ใหญ่การศึกษามูลฐาน การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบการศึกษาตลอดชีวิต ...

การศึกษาต่อเนื่องในประเทศไทย

การศึกษาต่อเนื่องในประเทศไทย

         ตั้งแต่สมัยโบราณมาก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาให้เป็นระบบในโรงเรียนคนไทยที่ประสงค์ ...

ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

         การจัดการศึกษาของไทยได้มีการจัดควบคู่กันไปทั้งที่เป็นการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งพอจะแบ่งระดับของการศึกษาออก ...

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริว่าขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงและมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนแต่ประสบปัญห ...