แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

         ในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่การหยอดเมล็ดเพื่อปลูกข้าวไร่ การหว่านเมล็ดเพื่อให้ได้ต้นกล้า การปักดำเพื่อให้ได้รวงข้าวและกา ...