แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

การทำแท้ง

การทำแท้ง

         ความหมายของการแท้ง          การแท้ง หมายถึงการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อ ...

ทางเลือกของผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบุตร

ทางเลือกของผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบุตร

         เมื่อเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนาคงจะไม่มีทางออกอื่นใดดีไปกว่าการทำแท้งเนื่องจากกฎหมายของบ้านเมืองเราอนุญาตให้ทำแท้งได้ด้วยเหตุผลทางการแพท ...

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

          หนังสือว่าด้วยประวัติการแพทย์ซึ่งเขียนโดยวอล์เคอร์(KennethWalker,ค.ศ.๑๙๕๙)กล่าวว่าความรู้เกี่ยวกับการแพทย์โบราณของอินเดียมีน้อยมาก ...