แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วิธีติดตาต่อกิ่ง

วิธีติดตาต่อกิ่ง

         ในการติดตาต่อกิ่งต้นพืช มีวิธีการต่างๆที่จะทำได้หลายวิธีแต่พอจะแบ่งเป็นวิธีใหญ่ๆได้๓วิธีคือ        ...

การขยายพันธุ์โดยวิธีติดตาต่อกิ่ง (Propagation by grafting)

การขยายพันธุ์โดยวิธีติดตาต่อกิ่ง (Propagation by grafting)

         การติดตาต่อกิ่ง  เป็นศิลปะของการเชื่อมส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้ส่วนของพืชนั้นๆ ติดต่อกันและเจริญต่อไปเหมื ...

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

         การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดโดยปกติมักจะทำไปพร้อมๆกับการปลูกพืชไปในตัวหรือพูดว่าการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด ก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่ ...

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

         พืชที่เราต้องการขยายพันธุ์เพื่อให้พอกินพอใช้นี้ อาจจะแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆได้๓พวกคือ          ...