แสดง 1 - 10 จาก 49 รายการ

เครื่องปั้นดินเผาศรีวิชัยและตามพรลิงค์

เครื่องปั้นดินเผาศรีวิชัยและตามพรลิงค์

         ภาคใต้ของไทยและหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันแต่เดิมแบ่งเป็นรัฐเล็กๆที่แยกเป็นอิสระแก่กันต่างก็พยายามมีอำนาจเหนือกันโดยส่งทูตไปให้จีน ...

ความเป็นมาและความสำคัญของตลาด

ความเป็นมาและความสำคัญของตลาด

          ในอดีตสังคมมนุษย์มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองแต่ละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไว้รับประทานในครัวเรือนของตนได้ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนก็เ ...

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

         ในการทำหน้าที่การตลาดมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมากลองพิจารณา ข้าวสารที่ผู้บริโภคซื้อขณะที่ชาวนาผลิตและขายข้าวเปลือกการตลาดเริ่มเมื่อพ่อ ...

 ปัญหาของระบบตลาดสินค้าเกษตร

ปัญหาของระบบตลาดสินค้าเกษตร

         มองจากภาพรวมแล้วปัญหาที่ต้องปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรมีอยู่อีกมากซึ่งถ้าปรับปรุงได้จะทำให้สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์ผู้ผลิตจะได้ประโยชน์เพิ่ ...

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

         สังคมไทยแต่ก่อนเป็นสังคมที่สบายเพราะมีประชากรน้อยแต่มีที่ทำกินมาก  อีกทั้งยังมีฝนตกเป็นประจำเมื่อถึงฤดูกาลทำให้ผู้คนกระจายกันอยู่ตา ...

ตลาดแบบสากล

ตลาดแบบสากล

           ตลาดแบบสากลหมายถึงตลาดที่มีรูปแบบและต้นกำเนิดในประเทศทางตะวันตกอาณาจักรกรีกซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณท ...

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

         ชนบทได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาเริ่มจากเมื่อคนในชนบทมีจำนวนมากขึ้นที่ดินทำกินที่ทำอยู่เดิมก็ไม่พอจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยการบุกเบิก ...

ศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์

         ในกลุ่มชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาซิกข์จำนวนหนึ่งรวมอยู่ด้วยพวกเขาแต่งตัวแตกต่างไปจากคนอื่น คือมีผ้าโพกหัวสัญ ...