แสดง 1 - 10 จาก 33 รายการ

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพ

          อนุภาคไวรัส  มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ มิลลิไมครอน ถึง๒๕๐มิลลิไมครอน*ถ้าทำให้อนุภาคไวรัสบริสุทธิ์ แต่ละไวรัสจะม ...

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

         คุณสมบัติทางกายภาพของดินหมายถึง คุณสมบัติของดินที่เป็นสิ่งซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการแลเห็นหรือจับต้องได้เช่นเนื้ ...

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

         ๑) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุควรอยู่ระหว่าง๓๐:๑ถึง๓๐๐:๑ควรเลือกใช้วัตถุที่ยุบหรือสลายตัวยาก   &nbs ...

การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย

การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย

         การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือทางเคมีของของเสียหรือสารพิษที่เจือปนอยู่ในของเสียเช่นลดปริมาต ...

คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของดินที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก

คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของดินที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก

         เนื่องจากดินเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพาะปลูกการเจริญเติบโตของพืชจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆหลายประการของดินซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น๓ประเภทด ...

คุณสมบัติของแร่ที่เป็นอัญมณี

คุณสมบัติของแร่ที่เป็นอัญมณี

         อัญมณีส่วนใหญ่เป็นแร่เราจึงสามารถ ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างและคุณสมบัติ ในด้านต่างๆของอัญมณีได้อย่างค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว ...

โรคทางอายุรศาสตร์

โรคทางอายุรศาสตร์

         หลักเบื้องต้นในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางอายุรศาสตร์          จุดมุ่งหมายที ...