แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

         เดิมที่เดียวเรารู้จักโรคกลุ่มนี้ในนามของกามโรคหรือในภาษาอังกฤษว่า venereal diseases หรือVDแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาค้นคว้ ...

คลังลูกตาและการเปลี่ยนกระจกตา

คลังลูกตาและการเปลี่ยนกระจกตา

         อวัยวะของลูกตาของคนเรามีการตายและเปื่อยเน่าในเวลาไม่เท่ากัน เช่นชั้นจอตาถ้าขาดออกซิเจนหรือขาดเลือดไปเลี้ยงจะตายภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโม ...

โรคติดต่อในประเทศไทย

โรคติดต่อในประเทศไทย

         ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของโรคติดต่อนับแต่พ.ศ.๒๔๗๗ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรคติดต่อขึ้นและมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ.๒๔๗๙และพ.ศ.๒๔ ...

การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ : ถุงยางคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ : ถุงยางคุมกำเนิด

         ถุงยางคุมกำเนิดเป็นถุงบางๆสำหรับใส่คลุมลึงค์ซึ่งมีการแข็งตัวขณะที่มีการร่วมเพศเพื่อป้องกันการหลั่งน้ำอสุจิเข้าช่องคลอด   &nb ...

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

         ขณะที่ประเทศไทยใช้วิธีการแพทย์แบบที่เรียกว่าการแพทย์แผนโบราณอยู่นั้นการแพทย์ฝ่ายประเทศทางตะวันตกโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าไ ...

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์

         นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย          วิชานิติเวชวิทยา มีสอนครั้งแรกในหลักส ...