แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

          วัสดุที่คนไทยใช้ทำตุ๊กตาให้ลูกหลานเล่นนั้นมักจะหาได้จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวไม่ต้องซื้อหาวัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตามีหลากหลาย เช่ ...

พืชที่ให้ผลิตผลสำหรับยัดไส้สิ่งของ

พืชที่ให้ผลิตผลสำหรับยัดไส้สิ่งของ

         สมาชิกที่สำคัญของพืชในกลุ่มนี้ก็คือ นุ่นซึ่งเป็นเส้นใยของพืชที่เราคุ้นเคยมาโดยตลอดและมะพร้าวซึ่งเป็นพืชที่ให้ประโยชน์สารพัดก็เป็นพืชที่ให้ ...

ตุ๊กตาอื่นๆ

ตุ๊กตาอื่นๆ

          ตุ๊กตาที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วก็คือตุ๊กตาลิงของภาคใต้เป็นหัตถกรรมที่ผลิตจากผลมะพร้าวแห้งทั้งผลโดยปอกเปลือกแข็ ...

เครื่องหนัง

เครื่องหนัง

         หนังสัตว์เป็นวัตถุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประดิษฐ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหนังจะขอกล่าวถึงตัวหนังตะลุงซึ่งเป็นองค์ประกอบ ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

         กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไรใช้วัสดุอะไรบ้างแต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

         ประเทศที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกันจะมีประเพณีส่งผู้แทนจากประเทศหนึ่งไปเจรจาหรือประจำอยู่ในดินแดนของอีกประเทศ ผู้ที่ทำหน้าที่เช่นนี้ เรี ...