แสดง 1 - 10 จาก 80 รายการ

ประโยชน์ของกล้วย

ประโยชน์ของกล้วย

         กล้วยมีความผูกพันในวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย นอกจากบริโภคเป็นอาหารแล้ว ทุกส่วนของกล้วยยังนำมาใช้ในพิธีกร ...

การแปรรูปกล้วย

การแปรรูปกล้วย

         เมื่อปลูกกล้วยกินกันมากขึ้น ผลผลิตกล้วยที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการอาจจะเหลือทิ้ง ดังนั้นเพื่อไม่ให้ไร้ประโยชน์ จึงควรนำมาแปรรูป&nbs ...

พันธุ์กล้วยในประเทศไทย

พันธุ์กล้วยในประเทศไทย

         ประเทศไทยมีการปลูกกล้วยกันมาช้านาน กล้วยที่ปลูกมีมากมายหลายชนิดพันธุ์กล้วยที่ใช้ปลูกในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้น มีทั้งพันธุ์พื้น ...

การปลูกและการดูแลกล้วย

การปลูกและการดูแลกล้วย

         กล้วยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย  ถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า๑๔องศาเซลเซียส กล้วยจะชะงักการเจริญเติบโต& ...