แสดง 1 - 10 จาก 49 รายการ

กลไกควบคุมการเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

           เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต(bioluminescence)ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต(phosphoresce ...

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน

          เสียงรบกวนมีผลต่อคนหลายอย่างด้วยกันนอกเหนือไปจากที่ยอมรับกันว่าเป็นเสียงที่ให้ความเพลิดเพลินเช่นเสียงดนตรีแล้วยังมีเสียงอื่นอยู่อีกเป็นอ ...

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

         การที่ผลลัพธ์จะส่งอำนาจย้อนกลับไปปรับแต่งสัญญาณกระตุ้นได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนกลไกซึ่งเรียกว่าระบบควบคุมป้อนกลับถ้าไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติแล้ว ...