แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

ประวัติการบินของไทย

ประวัติการบินของไทย

         ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาเมื่อโลกเริ่มมีเครื่องบินไทยก็ได้พยายามให้มีบ้างในปีพ.ศ.๒๔๕๔ได้มีผู้นำเอาเครื่องบินแบบออร์วิลล์ไรท ...

เวชศาสตร์การบินในประเทศไทย

เวชศาสตร์การบินในประเทศไทย

         เวชศาสตร์การบินและการพัฒนาการบินในประเทศไทยเคียงคู่กันมาตั้งแต่ประเทศสยามเริ่มมีการบินเมื่อพ.ศ.๒๔๕๖เป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพทย์เพื่อนักบินขึ้น ...