แสดง 1 - 10 จาก 29 รายการ

กราฟ

กราฟ

        การที่เริ่มต้นทฤษฎีว่าด้วยกราฟนี้ เกิดขึ้นในราวปี พ.ศ.2279 คือ เมื่อออยเลอร์ นำปัญหาการเดินข้ามสะพานในเมืองเคอนิกสเบอร์ก&nb ...

การเขียนกราฟ

การเขียนกราฟ

        การเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆนั้นอาจเป็นได้ว่าคนสองคน เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์อันเดียวกัน แต่ได้กราฟที่ต่างกันเช่น ถ้า ...

การระบายสีจุดของกราฟ

การระบายสีจุดของกราฟ

         ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดานักคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องกราฟอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการพยายามระบายสีจุดของกราฟ ให้จุดที ...