แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

โครงสร้างของเนื้อไม้

โครงสร้างของเนื้อไม้

         ถ้าตัดไม้พวกไม้สักหรือไม้สนมาท่อนหนึ่งมองดูหน้าตัดจะเห็นว่าที่อยู่รอบๆนอกซึ่งสามารถแกะให้หลุดล่อนออกไปได้โดยง่ายนั้นคือส่วนที่เรียกว่ ...

ผลิตผลป่าไม้

ผลิตผลป่าไม้

         นิยมแบ่งเรียกกันออกเป็น๒อย่าง คือไม้และของป่าอย่างอื่นเช่นฟืนถ่านไผ่หวาย ชันน้ำมันบางทีก็หมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ...

วิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพร

วิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพร

         การปรุงยาให้มีคุณภาพนั้นนอกจากจะต้องรู้หลักและวิธีการปรุงยาแล้ว จะต้องรู้วิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพรอีกด้วย  ตำราแพทย์ไทยจึงได้กำหนดวิธ ...