แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

         แอลกอฮอล์หรือที่คนไทยเรียกว่า สุราหรือเหล้าเป็นสารธรรมชาติที่ได้มาจากกระบวนการหมักน้ำตาล(เช่นจากข้าวองุ่นข้าวโพด)กับยีสต์เกิดเป็นสาร ...