แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

         เมล็ดข้าวสาลีจะแก่จัดพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ภายใน ๓๐-๔๕วันหลังจากออกรวง ซึ่งเป็นระยะที่ลำต้นและรวงมีลักษณะแห้งปลายรวงจะชี้ลงดินข้อ ...

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

         ชนบทได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาเริ่มจากเมื่อคนในชนบทมีจำนวนมากขึ้นที่ดินทำกินที่ทำอยู่เดิมก็ไม่พอจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยการบุกเบิก ...