แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

         เมล็ดข้าวสาลีจะแก่จัดพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ภายใน ๓๐-๔๕วันหลังจากออกรวง ซึ่งเป็นระยะที่ลำต้นและรวงมีลักษณะแห้งปลายรวงจะชี้ลงดินข้อ ...

อาหารวัวควาย

อาหารวัวควาย

         อาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้วัวควายเติบโตและให้ผลิตผลมาก อาหารวัวควายนั้นจำแนกได้เป็น ๒ ชนิดตามปริมาณของเยื่อใย(f ...