แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น

ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น

          ตุ๊กตาประเภทนี้มักทำอย่างง่ายๆเมื่อเด็กเล่นสกปรกแล้วยังแก้ออกมาซักรีดได้ด้วยสามารถจะทำให้เด็กเล่นได้ภายใน๒-๓นาทีคือตุ๊กตาที่ใช้ผ้าแถ ...

กระดาษ

กระดาษ

        ของใช้ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่นี้หนังสือพิมพ์ถุงใส่ขนมกล่องใส่ของธนบัตรกระดาษเช็ดหน้าเช็ดปากตั๋วรถเมล์ตลอด ...

ขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย

         เศษกระดาษเศษถุงพลาสติกเศษผักเศษอาหารใบไม้ซากสัตว์รวมถึงวัตถุอื่นๆที่มนุษย์ไม่ต้องการเรียกว่าขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมในบ้านเรือน ...

ประเภทของขยะมูลฝอย

ประเภทของขยะมูลฝอย

         ขยะมูลฝอยอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะส่วนประกอบของขยะมูลฝอยได้เป็น๑๐ประเภท ได้แก่         ...

กระดาษ

กระดาษ

         การพิมพ์หนังสือโดยทั่วไปเป็นการพิมพ์ลงบนกระดาษ  กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือมีหลายชนิดแต่อาจแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆที่ใช้พิมพ์กันโดยทั่วไปเป ...

ประเภทของหนังสือ

ประเภทของหนังสือ

         ความสนใจของมวลชนที่มีต่อหนังสือได้มีมากขึ้นไปตามความเจริญของสังคมและบ้านเมือง จนมีคำกล่าวกันว่าหนังสือเป็นเครื่องวัดความเจริญของสังคมอย่ ...