แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

         เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีรัฐสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายนี้โดยผู้ที่สามารถจะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้รัฐสภาพิจารณาได้แก่  &nb ...

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

         การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการใช้ในงานระบบข้อมูลทางกฎหมายในงานนี้เราต้องนำตัวบทกฎหมายท ...