แสดง 71 - 71 จาก 71 รายการ

สุริยุปราคา หรือเรียกว่า สุริยคราส วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

สุริยุปราคา หรือเรียกว่า สุริยคราส วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

 ในปี2559นี้จะพบสุริยุปราคาในวันที่9มีนาคมพ.ศ.2559 สุริยุปราคา(SolarEclipseหรือEclipsesofsun) หรือเรียกว่า "สุริยคราส"เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลก ด ...