แสดง 61 - 70 จาก 71 รายการ

ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่

ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่

ป้องกันโรคตับโรคไตโรคถุงน้ำดีอาร์ติโช๊คพืชอาหารxmlnamespaceprefixonsurnschemas-microsoft-comofficeofficeArtichokeATISOอาร์ติโช๊คอาร์ติโช๊คCynarascolymusเป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างป ...

วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา

วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา

วันที่22เมษายนของทุกปีวันคุ้มครองโลกวันคุ้มครองโลกEarthDayถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลกตรงกับวันที่22เมษายนของทุกปีวันคุ้มครองโลกถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ27ปีก่อนใ ...

วิธีรับประทานยาคุมกำเนิด

วิธีรับประทานยาคุมกำเนิด

ยาเม็ดคุมกำเนิด ประกอบด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์2ชนิดคือเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนที่ออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนในร่างกายดังนั้นเมื่อเรารับประทานเข้าไปแทนฮอร์โมนจึงไปทำหน้าที่หลอกระบบภายในร่างกาย ...

หญ้าแพรก ความหมายของหญ้าแพรก

หญ้าแพรก ความหมายของหญ้าแพรก

หญ้าแพรกชื่อวิทยาศาสตร์CynodondactylonLPersชื่อวงศ์GRAMINEAEชื่อสามัญBurmudaGrassWireGrassDubGrassชื่อท้องถิ่นหญ้าแพรกภาคกลางหญ้าแผดหญ้าเป็ดภาคเหนือหนอเก่เดกะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอ ...

อาการปวดท้อง

อาการปวดท้อง

อาการปวดท้องabdominalpainที่มีสาเหตุจากอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในช่องท้องซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่ตับทางชายโครงขวาม้ามทางชายโครงซ้ายกระเพาะอาหาร9และหลอดอาหารตรงกลางต่ำลงไปเป็นตับอ่อนลำไส้เล็กแล ...

สิ่งแวดล้อมชุมชน

สิ่งแวดล้อมชุมชน

ชุมชนหมายถึงกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยร่วมกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นต้นในแต่ละชุมชนนั้นควรจะมีคุณภาพชีวิตแล ...

โรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever)

โรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever)

โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงในเอเซียอาคเนย์เกิดจากไวรัสdengueจึงเรียกชื่อว่าDenguehemorrhagicfeverDHFซึ่งนับว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์เพราะม ...

โรคลมแดด (Heat Stroke)

โรคลมแดด (Heat Stroke)

โรคลมแดดHeatStrokeเป็นอาการที่เกิดจากการได้รับความร้อนมากเกินไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังหรือเล่นกีฬาในภาวะอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการชดเชยน้ำหรือเกลือแร่ที่สูญเสียอย่างเพียงพออาจจะเกิด ...

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปากHand-Foot-and-Mouth-Diseaseโรคมือเท้าปากHand-Food-and-MouthDiseaseหรือโรคที่ติดปากกันทั่วไปว่าโรคมือเท้าปากเปื่อยเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่เกิดจากเชื้อenterovirusมีลักษณะเฉพา ...