แสดง 101 - 110 จาก 116 รายการ

เต่าทะเล (Sea Turtle)

เต่าทะเล (Sea Turtle)

เต่าทะเลสัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็นที่มีกระดูกสันหลังและมีปอดที่ใช้ในการหายใจซึ่งเกิดขึ้นในโลกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มีการดำรงชีวิตในน้ำเป็นส่วนใหญ่และจะขึ้นบกที่มีหาดทรายเพื่อวางไข่เท่านั้นเต่าทะเ ...

หญ้าทะเล (SeaGrasses)

หญ้าทะเล (SeaGrasses)

ชีวิตมีจุดกำเนิดขึ้นในทะเลต่อมาในช่วงปลายของยุคSilurianเมื่อประมาณ400ล้านปีมาแล้วพืชได้วิวัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นไปอยู่บนบกและต่อมาประมาณ25ล้านปีที่แล้วพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีเกสรตัวผู้และเกส ...

ป่าชายเลน (Mangrove forest)

ป่าชายเลน (Mangrove forest)

เป็นสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ไม่ผลัดใบหรือมีใบเขียวชอุ่มตลอดปีEvergreenSpeciesมีลักษณะทางสรีระและความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ไม้สกุลโกงกางRhizophora ...

ชายฝั่งทะเลของไทย

ชายฝั่งทะเลของไทย

ชายฝั่งทะเลของไทยประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลอยู่2ฝั่งคือ1ฝั่งอ่าวไทยซึ่งตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกและฝั่งทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียฝั่งอ่าวไทยแบ่งเป็น2ด้านคืออ่าวไทยด้านตะวันออก ...

ป่าไม่ผลัดใบ

ป่าไม่ผลัดใบ

ป่าประเภทไม่ผลัดใบมีอยู่ประมาณ๓๐ของเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศแยกออกเป็น๔ชนิดย่อยๆคือ-ป่าดงดิบ-ป่าสนเขา-ป่าพรุหรือป่าบึง-ป่าชายหาด ...

วิธีป้องกันน้ำเสียด้วยตัวเอง

วิธีป้องกันน้ำเสียด้วยตัวเอง

ชีวิตเราเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำถ้าเรารู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเช่นลดค่าน้ำประปาลดค่ากระแสไฟฟ้าลดค่าเครื่องสุขภัณฑ์ท่านสามารถลองปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้ ...

โป่ง (Salt licks)

โป่ง (Salt licks)

ดินโป่งคือดินที่มีรสเค็มและละเอียดซึ่งเกิดจากแร่ธาตุบางชนิดเป็นอาหารของสัตว์ป่าที่กินหญ้าบางชนิดหรือโป่งคือบริเวณพื้นที่ซึ่งมีแร่ธาตุต่างๆมารวมกันอันเนื่องมาจากฝนตกหนักและเกิดขบวนการชะล้างนำเ ...

ระบบแอคติเวตเตดสลัดจ์ (ACTIVATED SLUDGE PROCESS)

ระบบแอคติเวตเตดสลัดจ์ (ACTIVATED SLUDGE PROCESS)

ลักษณะสำคัญของระบบแอตติเวตเตดสลัดจ์ระบบแอตติเวตเตดสลัดจ์เป็นขบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงระบบหนึ่งคือประมาณ85-95จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity)

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity)

นับเป็นความน่าพิศวงอันหนึ่งของโลกเราที่มีสรรพสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดโดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปีความหลากหลายของสรรพสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพBiologicalDiver ...

แมวแดงบอร์เนียว (Bornean Bay Cat)

แมวแดงบอร์เนียว (Bornean Bay Cat)

ชื่ออังกฤษBorneanBayCatชื่อวิทยาศาสตร์Catopumabadiaชื่ออื่นchatbaiฝรั่งเศสBorneo-katzeเยอรมันgatorojodeBorneoสเปนkucingmerahอินโดนีเซียมาเลเซียkucingKalimantanอินโดนีเซียความ ...