แสดง 91 - 100 จาก 116 รายการ

ลมกรด

ลมกรด

ลมกรดคือแถบกระแสลมซึ่งมีความเร็วประมาณ200ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนวกระแสลมกรดนี้โดยมากพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและเป็นแนวโค้งคดเคี้ยวคล้ายๆกับแม่น้ำโค้งmeanderingriversกระแสลมกรดส ...

ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน

ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน

ถึงเวลานี้คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่รู้จักปรากฏการณ์สำคัญของโลกที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนGlobalwarmingปีที่ผ่านมาภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยต้องเผชิญกับอากาศหนาวจัดกว่าหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ภา ...

การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

ดินมีปัญหาหมายถึงดินตามธรรมชาติที่มีความผิดปกติแตกต่างไปจากดินทั่วไปโดยจะมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่เหมาะสมถึงขั้นเป็นอุปสรรค์ต่อการเจริญเติบโตตามปกติของพืชเช่นดินมีความเป็นกรดรุนแรงดินมีความเค ...

สิ่งแวดล้อมชุมชน

สิ่งแวดล้อมชุมชน

ชุมชนหมายถึงกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยร่วมกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นต้นในแต่ละชุมชนนั้นควรจะมีคุณภาพชีวิตแล ...

ระบบนิเวศ (Ecosystem)

ระบบนิเวศ (Ecosystem)

เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นโครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วย3ส่วนสำคัญคือ1ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตAbioticComponentแบ่งได้3ประเภทได้แก่1 ...

ห่วงโซ่อาหาร

ห่วงโซ่อาหาร

ห่วงโซ่อาหารFoodchainหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารเป็นลำดับขั้นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งโดยการกินกันเป็นทอดๆห่วงโซ่อาหารคือการกินกันของสิ่งมีชีวิตทำให้สารอาหารแ ...

เสือลายเมฆ (Clouded Leopard)

เสือลายเมฆ (Clouded Leopard)

ชื่ออังกฤษCloudedLeopardMintLeopardชื่อวิทยาศาสตร์Neofelisnebulosaชื่ออื่นฝรั่งเศสpanthrelongibandepanthrenbuleuseเยอรมันNebelparderสเปนpanteralongibandapanteranebulosaBengali ...

ฉลามวาฬ (Whale Shark)

ฉลามวาฬ (Whale Shark)

รู้จักฉลามวาฬกันก่อนชื่อวงศ์FamilynameRhincodontidaeชื่อสามัญปลาฉลามวาฬWhaleSharkชื่อวิทยาศาสตร์RhincodontypusSmith1828ขนาดตัวเต็มวัยยาวมากกว่า30-40ฟุต9-12เมตรแหล่งที่อยู่อาศัย ...

ชีววิทยาของเต่าทะเล

ชีววิทยาของเต่าทะเล

อาหารและการกินอาหารของเต่าทะเลเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่กินพืชและสัตว์เป็นอาหารส่วนเต่าตนุวัยอ่อนจะกินพวกสัตว์เล็กๆและเมื่อโตขึ้นจะกินพืชเพียงอย่างเดียวส่วนเต่ากระที่จับมากทำการเลี้ยงไว้นั้นสามารถกินส ...

การเพาะเลี้ยงเต่าตนุในประเทศไทย

การเพาะเลี้ยงเต่าตนุในประเทศไทย

เรื่องการเพาะเลี้ยงเต่าทะเลนี้จะกล่าวถึงการเลี้ยงเต่าทะเลในด้านการเปรียบเทียบการเพาะฟักไข่ของเต่าตนุด้วยวิธีการต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะฟักไข่เต่าทะเลกับจำนวนวันทีใช้ในการเพ ...