แสดง 41 - 42 จาก 42 รายการ

อุปราคาในเดือนมีนาคม 2550

อุปราคาในเดือนมีนาคม 2550

อุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรเข้ามาอยู่ใกล้เคียงกับโหนดNode-จุดตัดกันระหว่างระนาบวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกและระนาบวงโคจรที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ปกติแล้วดวงจันทร์จะโคจรมาอยู่ในบริเ ...

ดาวเนปจูน

ดาวเนปจูน

ดาวเนปจูนดาวเนปจูนถูกค้นพบหลังจากการค้นพบดาวยูเรนัสโดยนักดาราศาสตร์พบว่าวงโคจรของดาวยูเรนัสมิได้เป็นไปตามกฏของนิวตันจึงทำให้เกิดการพยากรณ์ว่าจะต้องมีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่อยู่ไกลถัดออกไปมารบก ...