แสดง 51 - 60 จาก 63 รายการ

คนไม่เห็นคุณค่า

คนไม่เห็นคุณค่า

Donotattachyourselftoonewhoisblindtoyourworthคนที่ไม่เห็นคุณค่าอย่าเสียเวลาไปอยู่กับเขาอเปตจิตฺเตนนสมฺภเชยฺย๒๗๒๙๖ที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

สภาพจิต

สภาพจิต

สภาพจิตของตนเป็นอย่างไรก็จะได้คุณภาพชีวิตเป็นอย่างนั้นQualityofminddeterminesqualityoflifeที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

อย่าจิงจัง

อย่าจิงจัง

อย่าจริงจังกับโลกจนถึงกับต้องฆ่าตัวตายอย่าวิ่งวุ่นโวยวายจนถึงกับวิกลจริตDonottakelifesoseriouslythatyoucommitsuicideDonotgosowildthatyoubecomeinsaneที่มาfacebookcomvajiramed ...

ความทุกข์

ความทุกข์

ความทุกข์ขยายตัวตามขนาดของอัตตาSufferinggrowsasyouregogrowsที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

เงิน

เงิน

เงินคือปัจจัยอำนวยความสะดวกไม่ใช่ดัชนีวัดความสำเร็จของชีวิตMoneyisafactorofconveniencenotanindexofsuccessที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

อนาคต

อนาคต

อนาคตขึ้นอยู่กับมันสมองสองมือของตนไม่ใช่ผลของพรหมลิขิตYourfutureliesinyourhandsandyourbrainnotfateที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

นักถ้ำมอง

นักถ้ำมอง

ชอบแอบดูคนอื่นเข้าห้องน้ำ         มีแม่ของเด็กชายวันรุ่นคนหนึ่งพาลูกมาปรึกษาด้วยความเป็นห่วงในพฤติกรรมของลูกว่าจะก่อให้เ ...

พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา

สุภาษิตแปลว่าถ้อยคำที่กล่าวไว้ดีสุดีภาษิตกล่าวสามารถนำมาเป็นคติยึดถือเป็นหลักใจได้พุทธศาสนสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำดีๆในพระพุทธศาสนาแต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้นแม้ส ...

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

ศาสนาทุกศาสนาย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอนพระไตรปิฎกหรือที่เรียกในภาษาบาลีว่าติปิฎกหรือเตปิฎกนั้นเป็นคัมภีร์หรือตำราทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับไตรเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ของศาสนาพ ...