แสดง 21 - 30 จาก 63 รายการ

ก้อนหิน

ก้อนหิน

ก้อนหินที่ว่าหนักก็เพราะเรายกขึ้นมาถือไฟที่ว่าร้อนก็เพราะเราพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้โลกที่ว่าวุ่นวายก็เพราะเราพาตัวเองเข้าไปแบกที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

มืออาชีพ

มืออาชีพ

อย่าหวั่นอย่าไหวเมื่อใครเขาด่าอย่าเหนื่อยอย่าล้าเมื่อโลกไม่เห็นอย่าหยุดอย่าพักถ้ารักจะเป็นอย่าใจเสาะเต้นแม้เกือบวางวายเราทุกคนมีศักยภาพปัญญาเปล่งปลาบดั่งตะวันฉายอาจเหนื่อยหนักหนาแทบประดาตายเ ...

พึงเอาชนะ...

พึงเอาชนะ...

พึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงเอาชนะความร้ายด้วยความดีพึงเอาชนะคนตระหนี่ด้วยการให้พึงเอาชนะคนพูดพล่อยด้วยคำสัตย์อกฺโกเธนชิเนโกธํอสาธุสาธุนาชิเนชิเนกทริยํทาเนนสจฺเจนาลิกวาทินํ ...

การนินทา

การนินทา

คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนตฺถิโลเกอนินฺทิโต๒๕๒๗ที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

ทุกอย่าง

ทุกอย่าง

ในโลกนี้ไม่มีใครได้ทุกอย่างคนที่พยายามจะได้ทุกอย่างคนๆนั้นจะทุกข์ที่สุดสุดท้ายจะสูญเสียทุกอย่างที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

คมธรรม : กีฬาโอลิมปิก : สมจิตร

คมธรรม : กีฬาโอลิมปิก : สมจิตร

ท้อแท้ไปก็เท่านั้นบากบั่นยังพอมีหวังอุปสรรคมากมีที่ประดังก็พินพังแก่นักสู้ผู้ไม่แพ้ที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

จงเอาชนะ....

จงเอาชนะ....

จงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจงเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้จงเอาชนะความเท็จด้วยความสัตย์ที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

ชีวิตที่ดี

ชีวิตที่ดี

ชีวิตที่ดีเป็นของขวัญที่ไม่มีใครสามารถหยิบยื่นให้แก่เราได้มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้หยิบยื่นชีวิตที่ดีงามให้ตัวเองและเพื่อตัวเองที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

คมมีดในอดีต

คมมีดในอดีต

อย่าปล่อยให้คมมีดแห่งอดีตมากรีดปัจจุบัน90ของคนที่ทุกข์เกิดจากการย้ำคิดย้ำทำปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นมนุษย์ที่สลัดความหลังไม่ออกเหมือนมนุษย์ที่เดินขึ้นเขาพร้อมแบกเครื่องเคราต่างๆไว้ที่หลังขึ้นไ ...

สหาย

สหาย

สเจลเภถนิปกํสหายํสทฺธึจรํสาธุวิหาริธีรํอภิภุยฺยสพฺพานิปริสฺสยานิจเรยฺยเตนตฺตมโนสตีมาฯ๒๕๓๒๘ถ้าได้สหายผู้เข้ากับตนได้มีความประพฤติดีฉลาดและเฉลียวพึงไปไหนๆกับสหายเช่นนั้นอย่างมีควา ...