แสดง 41 - 50 จาก 59 รายการ

นิสัยของคนเกิดวันที่19

นิสัยของคนเกิดวันที่19

คนเกิดวันที่19เปี่ยมด้วยกำลังภายในกำลังภายในที่คนเกิดวันที่19มีอยู่นั้นมีถึงสามประการคือกำลังความมานะพยายามกำลังความเมตตาและกำลังสติปัญญาคนเกิดวันที่19มีพลังความมานะพยายามสูงมากอดทนไม่ย่ ...

นิสัยของคนเกิดวันที่18

นิสัยของคนเกิดวันที่18

คนเกิดวันที่18ที่ปรึกษาผู้เคร่งครัดถ้าคุณเองเกิดวันที่18คุณอาจค้านคำทำนายนี้แต่ถ้าคุณใกล้ชิดกับคนที่เกิดวันที่18คุณอาจเห็นด้วยมากๆเลยทีเดียวคนเกิดวันที่18เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้และควา ...

นิสัยของคนเกิดวันที่16

นิสัยของคนเกิดวันที่16

คนเกิดวันที่16ไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆคนเกิดวันที่16เป็นคนที่ชอบแสวงหาประสบการณ์คนเกิดวันนี้เป็นคนเห็นชีวิตมีค่าแต่คิดว่าจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าดังนั้นจึงชอบทำอะไรที่เป็นการโลดโผนผจญภัยแต่ได้รสช ...

นิสัยของคนเกิดวันที่15

นิสัยของคนเกิดวันที่15

คนเกิดวันที่15เห็นง่าย-รู้จักยากคนเกิดวันที่15เป็นคนที่คุณจะเห็นง่ายแต่รู้จักยากเพราะภายนอกดูเป็นคนร่าเริงรักความมีอิสระเสรีชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความกร้าวแกร่งจนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไ ...

นิสัยของคนเกิดวันที่ 25

นิสัยของคนเกิดวันที่ 25

นิสัยของคนเกิดวันที่25คนเกิดวันที่25รวงข้าวที่มีเมล็ดมากคนเกิดวันที่25เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับการอธิบายภาษิตที่ว่ารวงข้าวที่มีเมล็ดมากย่อมโน้มต่ำติดดินโดยพื้นฐานทางสติปัญญาคนเกิดวันที่25มักเ ...

นิสัยของคนเกิดวันที่14

นิสัยของคนเกิดวันที่14

คนเกิดวันที่14น่ารักน่าคบคนเกิดวันที่14เป็นคนอ่อนหวานและขี้เกรงใจซึ่งเป็นลักษณะที่คุณเห็นได้จากภายนอกและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่ภายในดังนั้นจึงเป็นคนที่น่ารักน่าคบแต่คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่า ...

นิสัยของคนเกิดวันที่13

นิสัยของคนเกิดวันที่13

คนเกิดวันที่13เพื่อนขี้อ้อนคนเกิดวันที่13เป็นคนน่ารักมากไม่ว่าโดยบุคลิกภาพภายนอกที่อ่อนหวานแช่มช้อยหรือภายในจิตใจที่ซื่อตรงอ่อนโยนเมตตาปรานีและเต็มไปด้วยน้ำใสใจจริงคนเกิดวันนี้รับรู้ความดีง ...

นิสัยของคนเกิดวันที่12

นิสัยของคนเกิดวันที่12

คนเกิดวันที่12คนเก่งที่มีเพื่อนน้อยคนเกิดวันที่12ได้พรจากพระเจ้าในเรื่องต่างๆเกือบทุกเรื่องเพราะไม่ว่าจะจับทำสิ่งใดก็จะสำเร็จไปหมดอย่างน้อยก็ทำได้ดีในทุกเรื่องเกิดมาเป็นคนเก่งมีความสามารถใน ...

นิสัยของคนเกิดวันที่11

นิสัยของคนเกิดวันที่11

คนเกิดวันที่11แม้จะเจ้าอารมณ์แต่ก็สร้างสรรค์คนเกิดวันที่11เป็นคนที่ต้องการคนเอาใจมากกว่าคนเกิดวันอื่นๆเป็นคนซื่อตรงและปราศจากเล่ห์เหลี่ยมแต่ก็มักใจน้อยและเจ้าอารมณ์ดังนั้นจึงมักทำงานที่ต้อ ...

นิสัยของคนเกิดวันที่10

นิสัยของคนเกิดวันที่10

คนเกิดวันที่10แข็งหรือไม่ก็แกร่งคนเกิดวันที่10เป็นคนที่มีปัญหาบางอย่างมาตั้งแต่เด็กจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่คนเกิดวันนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกบ่อยๆอาจเป็นเพราะเมื่อเยาว์วัยต้อง ...