แสดง 31 - 40 จาก 59 รายการ

นิสัยของคนเกิดวันที่26

นิสัยของคนเกิดวันที่26

คนเกิดวันที่26สุขุมมองไกลใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองขอได้โปรดคบเพื่อนหรือรักกับคนที่เกิดวันที่26เถิดเพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนสุขุมมั่นคงและมองการณ์ไกลถ้าท่านอยู่ใกล้ก็จะค่อยๆมีควา ...

นิสัยของคนเกิดวันที่21

นิสัยของคนเกิดวันที่21

คนเกิดวันที่21นุ่มนวลเจ้าเสน่ห์คนเกิดวันที่21เป็นคนที่ใครๆถ้าได้สัมผัสใกล้ชิดหรือแม้เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยก็จะรู้สึกในความนุ่มนวลเจ้าเสน่ห์น่าคบได้เป็นอย่างดีเพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนง่ายๆคบ ...

นิสัยของตนเกิดวันที่17

นิสัยของตนเกิดวันที่17

คนเกิดวันที่17สมบูรณ์แบบคนเกิดวันที่17เป็นคนที่มีความสามารถสูงเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดีมีบุคลิกลักษณะอันเป็นผู้นำที่ผู้คนเชื่อถือมีความสามารถเป็นอย่างดีในการโน้มน้าวจิตใจคนใช้คนและบริหารงานด ...

นิสัยของคนเกิดวันที่30

นิสัยของคนเกิดวันที่30

คนเกิดวันที่30ทรราชย์น้อยคนเกิดวันที่30มีพื้นนิสัยที่ดีหลายอย่างแต่สิ่งที่พระเจ้าลืมให้มากับเขาหรือเธอหรือให้มาก็น้อยสักหน่อยก็คือความมีเสน่ห์โดยพื้นฐานของดวงชะตาคนเกิดวันที่30มักจะเป็นคน ...

นิสัยของคนเกิดวันที่28

นิสัยของคนเกิดวันที่28

คนเกิดวันที่28เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงคนเกิดวันที่28เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เคร่งครัดหลักเกณฑ์หรือกำหนดการต่างๆของชีวิตเป็นเพียงที่สำหรับหมายตาในบางโอกาสเท่านั้นมิได้มีความสำคัญแก่ช ...

 นิสัยของคนเกิดวันที่27

นิสัยของคนเกิดวันที่27

คนเกิดวันที่27ซื่อสัตย์ยุติธรรมประจำใจมีคนพูดว่าบางทีเปาบุ้นจิ้นอาจเป็นคนที่เกิดวันที่27ก็ได้คนเกิดวันที่27มีความสามารถเป็นพิเศษในการแยกแยะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดสิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวออ ...

นิสัยของคนเกิดวันที่24

นิสัยของคนเกิดวันที่24

คนเกิดวันที่24มีน้ำใจไมตรีถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่24ก็นับว่าท่านมีโชคและถ้าตัวท่านเองเกิดวันที่24ตัวท่านก็นับได้ว่าเป็นผู้มีบุญมาแต่กำเนิดคนหนึ่งเหมือนกันลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่24ในด้ ...

นิสัยของคนเกิดวันที่23

นิสัยของคนเกิดวันที่23

คนเกิดวันที่23ตัวเองคือความมั่นใจคนเกิดวันที่23มีลักษณะที่คนมักจะมองดูห่างๆด้วยความระแวดระวังหรือเกรงกลัวเพราะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สง่ามั่นคงและมักแสดงออกให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความเชื่อม ...

นิสัยของคนเกิดวันที่ 22

นิสัยของคนเกิดวันที่ 22

คนเกิดวันที่22คงเส้นคงวาคนที่เกิดวันที่22มีบุคลิกภาพที่ซ้อนกันอยู่แต่ถ้าสังเกตดีๆแล้วก็จะพบว่านิสัยที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้คือความคงเส้นคงวาที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนไหวเปราะบางคนเกิดวันที่22 ...

นิสัยของคนเกิดวันที่20

นิสัยของคนเกิดวันที่20

คนเกิดวันที่20อารมณ์เหมือนใบไม้ไหวแต่น่ารักลักษณะนิสัยของคนเกิดวันนี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายอารมณ์ปรวนแปรเก่งบางวันอาจชอบท่านอย่างมากแต่โดยที่ท่านยังไม่รู้สาเหตุเขาอาจไม่ ...