แสดง 11 - 18 จาก 18 รายการ

พระอภัยมณี

พระอภัยมณี

พระอภัยมณีเป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเล่มหนึ่งของไทยผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานคำกลอนที่มีความยาวมากถึง94เล่มสมุดไทยเมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนั ...

อิเหนา

อิเหนา

อิเหนาเป็นวรรณคดีเก่าแก่เรื่องหนึ่งของไทยเป็นที่รู้จักกันมานานเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้ผ่านมาจากหญิงเชลยปัตตานีที่เป็นข้าหลวงรับใช้พระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวบรมโก ...

นิราศเมืองแกลง

นิราศเมืองแกลง

นิราศเมืองแกลงเป็นผลงานกวีนิพนธ์แบบกลอนประพันธ์โดยสุนทรภู่เป็นนิราศเรื่องแรกของเขาที่ได้แต่งขึ้นในปีพศ2349มีใจความกล่าวถึงการเดินทางโดยเรือเพื่อไปยังเมืองแกลงโดยมีศิษย์2คนร่วมโดยสารไปด้วยกัน ...

สังข์ทอง

สังข์ทอง

เรื่องย่อละครพื้นบ้านสังข์ทองกาลปางก่อนมีพระเจ้าพรหมทัตท้าวยศวิมลครองเมืองพรหมนครเมืองยศวิมลพระเจ้าพรหมทัตมีมเหสีสององค์มเหสีฝ่ายขวาชื่อพระนางจันทราเทวีนางจันเทวีมเหสีฝ่ายซ้ายชื่อพระนางสุวร ...

นิราศภูเขาทอง

นิราศภูเขาทอง

นิราศภูเขาทองได้รับยกย่องว่าเป็นนิราศเรื่องเยี่ยมที่สุดของท่านสุนทรภู่ท่านแต่งเรื่องนี้เมื่อครั้งเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคาดว่าไปในราวปีพศ๒๓๗๑หลังจากเกิดมีเรื ...

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีของไทยที่สำคัญเรื่องหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเนื้อเรื่องและสำนวนกลอนในเรื่องรามเกียรติ์มีความไพเราะมีคติสอนและแง่คิดในด้านต่างๆอยู่เป็นอ ...