แสดง 31 - 40 จาก 59 รายการ

ความนิยมมกับการปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน

ความนิยมมกับการปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน

ปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นกระแสความด้านต้องการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์เป็นหัวใจที่สำคัญอย่างหนึ่งการเข้าถึงธรรมชาติเป็นอีกกระแสหนึ่งของความนิยมสังเกตได้จากกระแสความต้องกา ...

โครงการ

โครงการ

วันที่24สิงหาคม2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับหม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริจักรพันธุ์องคมนตรีนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปรนายชิตนิลพานิชผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนา ...

การแข่งขันประกวดโครงงานโดยใช้หนังสือสารานุกรมไทยฯ เป็นหนังสืออ้างอิงหลัก

การแข่งขันประกวดโครงงานโดยใช้หนังสือสารานุกรมไทยฯ เป็นหนังสืออ้างอิงหลัก

หลักการและเหตุผลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐พรรษา๕ธันวาคม๒๕๕๐เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรัสให้ก่อต ...

บริการการปรับปรุงระบบบำบัดของเสีย

บริการการปรับปรุงระบบบำบัดของเสีย

จากปัญหาของมลภาวะในแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการปล่อยของเสียชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมทำให้รัฐบาลต้องออกกฎเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอกโดยทั่วไปมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนดค่าบีโอดีโดยเฉลี่ยต้องไม่เ ...

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประมาณ10000โรงงานลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคือมีน้ำเสียเป็นจำนวนมากที่ต้องบำบัดในขณะเดียวกันมีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตไม่ว่าในรูปของน้ำ ...

ความหลากหลายของราแมลงในประเทศไทย

ความหลากหลายของราแมลงในประเทศไทย

ราเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีทั้งประโยชน์และทำให้เกิดโรคกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนุษย์พืชหรือสัตว์ราแมลงเป็นตัวอย่างหนึ่งของราที่อาศัยแมลงเป็นเจ้าบ้านเจริญเติบโตในตัวแมลงที่มีชีวิตจนในที่สุดแม ...

โพลิเมอร์ชีวภาพจากราแมลง : ทางเลือกใหม่ของวัสดุปิดแผล

โพลิเมอร์ชีวภาพจากราแมลง : ทางเลือกใหม่ของวัสดุปิดแผล

จุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียและราเมื่อเจริญในสภาวะที่เหมาะสมสามารถสร้างสารชีวภาพโมเลกุลใหญ่หรือที่เรียกว่าโพลิเมอร์ที่มีโพลิแซคคาไรด์โปรตีนหรือไขมันเป็นองค์ประกอบโพลิเมอร์ในกลุ่มโพลิแซคคาไรด์ได้ ...

ไรน้ำนางฟ้าไทย

ไรน้ำนางฟ้าไทย

ไรน้ำนางฟ้าหรือแมงอ่อนช้อยมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำโดยเป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนเช่นปลาปูกุ้งและแมลงน้ำและยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเสริมของชาวอีสานจากการศึกษาความหลากชนิดและกา ...

พฤติกรรมชะนีต่อระบบนิเวศมอสิงโต

พฤติกรรมชะนีต่อระบบนิเวศมอสิงโต

สัตว์ป่าที่ช่วยกระจายเมล็ดไม้ในธรรมชาติของแต่ละสังคมอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบนิเวศที่สัตว์ป่าเหล่านั้นอาศัยสำหรับระบบนิเวศบริเวณมอสิงโตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชะนีเป็นหนึ่งในบรรดาสั ...

เทคโนโลยีย้ายฝากตัวอ่อนโคนม

เทคโนโลยีย้ายฝากตัวอ่อนโคนม

เทคโนโลยีย้ายฝากตัวอ่อนในโคถูกใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศนานกว่า30ปีปัจจุบันทั่วโลกผลิตตัวอ่อนจากแม่โคตัวให้เพื่อย้ายฝากตัวอ่อนแก่แม่โคตัวรับมากกว่า500000ตัวอ่อนต่อปีเทคโนโลยีย้ายฝากตัวอ่อ ...