แสดง 11 - 13 จาก 13 รายการ

ตาไม่เป็นต้อ เพราะกินคะน้า

ตาไม่เป็นต้อ เพราะกินคะน้า

         คะน้าเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ใครจะทราบบ้างว่าคะน้าก็สามารถทำให้ตาไม่เป็นต้อได้        ...

เซิร์น

เซิร์น

เซิร์น(CERN) หรือTheOrganisationeuropéennepourlarecherchenucléaire(EuropeanOrganizationforNuclearResearch)เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปย ...

วิธีเขียนโครงการ ขั้นตอนการทําโครงการ

วิธีเขียนโครงการ ขั้นตอนการทําโครงการ

มีวิธีการเขียนดังนี้1.ชื่อโครงการต้องเป็นชื่อที่เหมาะสมชัดเจนดึงดูดความสนใจและเฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร2.หลักการและเหตุผลเป็นการแสดงถึงปัญหาความจำเป็น ...