แสดง 51 - 60 จาก 140 รายการ

ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะดะก่า

ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะดะก่า

แม่สอดอำเภอเล็กๆของจตากเป็นเมืองชายแดนที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ86กิโลเมตรอยู่ในที่ราบระหว่างภูเขาส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาในฝั่งประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาฝั่งสหภาพพม่าประชากรส่วนใหญ ...

ประเพณีปอยส่างลอง

ประเพณีปอยส่างลอง

ประเพณีปอยส่างลองคืองานบวชลูกแก้วเพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาโดยจะพบเห็นการจัดปอยส่างลองกันมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมและอำเภอปายคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่ว ...

งานตายายย่าน หรือพิธีสมโภชและสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว

งานตายายย่าน หรือพิธีสมโภชและสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว

ช่วงเวลางานตายายย่านเป็นประเพณีเฉพาะท้องถิ่นของชาวบ้านท่าคุระตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาที่จัดเป็นประจำปีในวันพุธแรกของข้างแรมเดือนหกพิธีกรรมหรือกิจกรรมในวันพุธแรกของข้างแรมเดือนหกชาวบ้ ...

การตีคลี

การตีคลี

ชื่อการตีคลีภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายอุปกรณ์และวิธีการเล่นไม้สำหรับตีคลีทำจากตอไม้ไผ่ขนาดความยาว๑เมตรส่วนปลายของไม้งอนขึ้นเล็กน้อยคล้ายไม้ฮอกกี้ลูกคลีทำจากไม้ทองหลางหรือขนุ ...

ลูกสะบ้า

ลูกสะบ้า

ชื่อลูกสะบ้าภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษอุปกรณ์ใช้ลูกสะบ้าประมาณ๓๐ลูกเป็นลูกที่ใช้ตั้งฝ่ายละ๕ลูกใช้เป็นลูกโยนฝ่ายละ๑๐ลูกคนเล่นฝ่ายละ๕-๗คนวิธีการเล่นแบ่งคนเล่นออกเป็น๒ ...

วิ่งขาโถกเถก

วิ่งขาโถกเถก

ชื่อวิ่งขาโถกเถกภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิอุปกรณ์และวิธีการเล่นอุปกรณ์ไม้ไผ่กิ่ง๒ลำถ้าไม่มีก็เจาะรูแล้วเอาไม้อื่นๆสอดไว้เพื่อให้เป็นที่วางเท้าได้วิธีการเล่นผู้เล่นจะเลือกไม้ ...

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

การตักบาตรน้ำผึ้งเป็นกิจกรรมที่น้อมนำให้ระลึกถึงองค์ผู้มีพระภาคเจ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เดียรัจฉานสัตว์ยังรู้คุณค่าของศาสนาด้วยการเสาะแสวงหาภิกษาหารนำมาถวายพุทธองค์เพื่อได้สดับตรับฟังธรรมพุทธ ...

ประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ

ประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ

ประเพณีแห่ธงตะขาบเป็นกุศโลบายที่แสดงออกถึงความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยมีศาสนาเป็นตัวเชื่อมประสานความเชื่ออีกทั้งเป็นการกำหนดกิจกรรมที่รวบรวมผู้คนของสังคมให้ร่วมแรงร่ ...

ประเพณีทอดผ้าป่าแถว

ประเพณีทอดผ้าป่าแถว

การทอดผ้าป่าเป็นประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนคล้ายกับการทอดกฐินแต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจํากัดคือสามารถทำได้ทุกฤดูกาลไม่จำกัดเวลาคือทำได้ตลอดทั้งปีและวัดหนึ่งๆในแต่ละปีจะจัดให้มีการ ...

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

ที่มาประเพณีตักบาตรธูปเทียนนั้นถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครและเป็นประเพณีเก่าแก่ต้นแบบคู่มากับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอย่างน้อยก็มีกล่าวไว้แต่ในศิลาจารึกหลักที่1ครั้งสุโขทัย ...