แสดง 31 - 40 จาก 140 รายการ

ประเพณีลอยกระทงสาย

ประเพณีลอยกระทงสาย

จังหวัดตากนอกจากประเพณีลอยกระทงเช่นเดียวกับจังหวดอื่นทั่วไปแล้วยังมีการลอยกระทงสายที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานเริ่มแรกของประเพณีเกิดขึ้นที่อําเภอบ้านตากและเป็นรูปแบบในการจัดประเพณีลอยกระทงสายใน ...

ทฤษฎีซาฮะ คืออะไร

ทฤษฎีซาฮะ คืออะไร

ทฤษฎีซาฮะเป็นทฤษฏีของการใช้เข็มทิศฮวงจุ้ยหล่อแกที่ใช้ในการหาทิศทางและพยากรณ์ตามหลักฮวงจุ้ยที่มีมานานนับพันๆปีซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยทำเลที่ตั้งของร้านค้าสุสานบรรพบ ...

อานิสงส์การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

อานิสงส์การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาการถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆมาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน3เดือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้เป็นกุศ ...

การถวายเทียนพรรษา

การถวายเทียนพรรษา

การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปีคือก่อนวันแรม๑ค่ำเดือน๘หรือเดือน๘ที่สองในกรณีที่มีอธิกมาสพุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรร ...

การหล่อเทียนพรรษา

การหล่อเทียนพรรษา

ภาพขนาดของเทียนพรรษาหล่อเทียนพรรษาประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำกันตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งทุกวันนี้การหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีตามชนบทการหล่อเทียนเข้าพรรษาทำการอย่างเอิกเกริ ...

ประเพณีถวายสลากภัต

ประเพณีถวายสลากภัต

จุดประสงค์เดิมของประเพณีนี้คือการถวายอาหารแด่ภิกษุโดยวิธีการจับสลากใช้ในกรณีที่หาอาหารได้ยากแต่ปัจจุบันแม้จะมีอาหารสมบูรณ์แล้วก็ยังนิยมทำบุญตามประเพณีอยู่ผลที่ปรากฏคือคนมาร่วมงานทำบุญกันมากเป็น ...

ประเพณีบุญข้าวหลาม

ประเพณีบุญข้าวหลาม

การทำบุญข้าวหลามของชาวลาวเวียงยังคงทำกันตามประเพณีดั้งเดิมและผสมผสานกับประเพณีไทยก็คือการปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดเขาดงยางวัดสุวรรณคีรีเขตตหนองแหนอพนมสารคามจฉะเชิงเทรากลางเดือน3ชา ...

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

บุญข้าวประดับดินคือบุญที่ทำในวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนเก้าประมาณเดือนสิงหาคมเป็นการนำข้าวปลาอาหารคาวหวานผลไม้หมากพลูบุหรี่อย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วห่อด้วยใบตองทำเป็นห่อเล็กๆนำไปวางตามโคนต้ ...

ประเพณีเลี้ยงผีมเหสักข์ชาวผู้ไทยวาริชภูมิ

ประเพณีเลี้ยงผีมเหสักข์ชาวผู้ไทยวาริชภูมิ

วันที่๕เมษายนของทุกปีจึงเป็นวันที่มีความหมายของชาวผู้ไทยวาริชภูมิทั้งที่อยู่ใกล้และไกลที่จะต้องพยายามมาตุ้มโฮมรวมพี่รวมน้องชาวผู้ไทยภาพที่ชาวผู้ไทยหลั่งไหลเข้ากราบไหว้บูชารูปปั้นเจ้าปู่มเหสักข์ ...

กิโยตีน

กิโยตีน

กิโยตีนฝรั่งเศสguillotineเป็นชื่อเรียกของอุปกรณ์การประหารชีวิตของฝรั่งเศสเครื่องมือที่ใช้ในการลงโทษโดยการตัดคอกิโยตีนประกอบโครงโดยส่วนมากจะเป็นไม้ไว้สำหรับแขวนใบมีดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูน้ำหนักป ...