แสดง 131 - 140 จาก 140 รายการ

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพันธุ์ในเมื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องที่กว้างใหญ่และมีแง่มุมต่างๆให้พิจารณาอย่างซับซ้อนเรื่องของวัฒนธรรมจึงสามารถมองได้ ...

สงกรานต์

สงกรานต์

สงกรานต์แปลว่าการย้ายที่คือเป็นวันที่พระอาทิตย์โครจรย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ตามการคำนวณของผู้รู้ทางโหราศาสตร์ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น1คำเดือน5แต่การนับวันทางจั ...

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์

ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า ...

การทำบุญในวันสงกรานต์

การทำบุญในวันสงกรานต์

การทำบุญในวันสงกรานต์มีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์๑พิธีหลวงพระราชพิธีสงกรานต์คัดจากปี๒๕๓๑วันที่๑๕เมษายนในเวลาเช้า๑๐๓๐นพระสงฆ์ที่รับอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัยพ ...

นางสงกรานต์

นางสงกรานต์

นางสงกรานต์เป็นคติความเชื่ออยู่ในตำนานสงกรานต์อันเป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าวเป็นอุบายเพื่อให้คนโบราณได้รู้ว่าวันมหาสงกรานต์คือวันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษซึ่งสมัยนั้นถื ...

กำเนิดประเพณีสงกรานต์

กำเนิดประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า ...

มารยาทการรับประทานอาหาร

มารยาทการรับประทานอาหาร

มารยาทการรับประทานอาหาร1เวลารับประทานอาหารต้องรับประทานโดยระมัดระวังไม่ทำให้เลอะเทอะมูมมามควรหุบปากเวลาเคี้ยวอาหารเพื่อระวังมิให้มีเสียงดัง2ไม่ใช้มือของตนเองแตะต้องหรือหยิบอาหารที่ผู้อื่นจะบริโ ...

การยิงปืนสลุต

การยิงปืนสลุต

การยิงปืนสลุตมาจากภาษาลาตินว่าSalutioอ่านซัล-ลูท-ติ-โอเป็นแบบฉบับอย่างหนึ่งของการทำความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือประมุขของรัฐการยิงจะใช้ปืนใหญ่เพราะมีเสียงดังดีเป็นการแสดงว่ามีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมส่ ...

การไหว้เจ้า

การไหว้เจ้า

ชาวจีนมีความเชื่อสืบต่อๆกันมาว่าในปีหนึ่งๆมักจะมีเรื่องอัปมงคลเรื่องไม่ดีงามสิ่งเลวร้ายต่างๆมากมาย มารบกวนและมีผลต่อการดำเนินชีวิตอาจทำให้เกิด อุปสรรคต่างๆเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยการ ...

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูหรือการไหว้ครูมีหลายอย่างเช่นการไหว้ครูนาฏศิลป์ไหว้ครูดนตรีไหว้ครูโหราศาสตร์ไหว้ครูแพทย์แผนไทยเป็นต้น ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดแตกต่ ...