แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

คณะบุคคล

คณะบุคคล

คณะบุคคลคือบุคคลตั้งแต่สองคนไม่เกินสามคนที่ไม่ใช่สามีภรรยาซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายร่วมธุรกิจกันประกอบกิจการการค้าโดยต้องทำสัญญาตกลงจัดตั้งคณะบุคคลโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดตั้ง ...

 ตำนานอากรค่าน้ำ

ตำนานอากรค่าน้ำ

หนังสือเจ้าพระยาจักรีมาถึงเมืองกรมการกรุงเก่าเมืองอ่างทองเมืองพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีเมืองสุพรรณบุรีเมืองนครไชยศรีเมืองฉะเชิงเทราเมืองปราจิณบุรีเมืองนครนายกเมืองอินทบุรีเมืองพิจิตรเมืองพิษ ...

 ตำนานอากรรักษาเกาะ

ตำนานอากรรักษาเกาะ

หนังสือหมื่นวิเศษอักษรนายเวรกรมท่าเจ้าจำนวนมายังท่านพระยาวิชยาธิบดีพระระนองพระยาสาครสงครามพระยาพิพิธสมัยพระพิไชยชลธีด้วยจีนกิมตุ๋นทำเรื่องราวยื่นให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าเดิมจีนแป๊ะผู้เป็นที่ ...

 ตำนานภาษีฝิ่น

ตำนานภาษีฝิ่น

หนังสือเจ้าพระยาจักรีมาถึงผู้ว่าราชการเมืองด้วยหลวงเสน่ห์วาณิชหลวงอนุรักษ์วาณิชขุนศรีสมบัติขุนเทพอากรหลวงพิทักษ์ทศกรขุนวิเศษภักดีขุนทิพสมบัติทำเรื่องราวมายื่นแก่เจ้าพนักงานขอได้นำขึ้นกราบบั ...

 ตำนานภาษีถั่วงาปลาทู

ตำนานภาษีถั่วงาปลาทู

หนังสือเจ้าพระยาจักรีฯมาถึงเมืองกรมการกรุงเก่าเมืองอ่างทองเมืองสระบุรีด้วยจีนมีชื่อหลายพวกหลายรายทำเรื่องราวมายื่นแก่เจ้าจำนวนกรมพระคลังสินค้าให้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จบรมนาถบพิตรพระจอมเกล้า ...

ตำนานอากรบ่อนเบี้ยและหวย

ตำนานอากรบ่อนเบี้ยและหวย

๑อธิบายกำเนิดการเล่นถั่วโปและหวยการเล่นถั่วโปและหวยเป็นของที่จีนคิดเล่นขึ้นในเมืองจีนก่อนแล้วพวกจีนที่ไปอยู่ต่างด้าวพาไปเล่นจึงได้แพร่หลายต่อไปในประเทศอื่นๆข้าพเจ้าได้วานพระเจนจีนอักษรสุดใจต ...

ตำนานเงินตรา

ตำนานเงินตรา

เมื่อรัชกาลที่๔กรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการเปลี่ยนแบบอย่างเงินตราที่ให้ในประเทศสยามนี้นับว่าเป็นการสำคัญในพงศาวดารเรื่องหนึ่งจึงได้ตรวจเก็บเนื้อความเรื่องเปลี่ยนเงินตราในครั้งนั้นอันมีปรากฏอยู่ในห ...

ตำนานอากรสวนใหญ่

ตำนานอากรสวนใหญ่

หนังสือเจ้าพระยาจักรีมาถึงเจ้าเมืองกรมการด้วยท่านอัครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่ๆปรึกษาพร้อมกันกราบบังคมทูลพระกรุณาแก่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎสุทธิสมมติเทพยพงศ์วงศาดิศวรกษัตริย์วรขัติยราชนิกโรดมจา ...

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

         ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท ...

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

          ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เก ...