แสดง 11 - 20 จาก 23 รายการ

ยิ่ง

ยิ่ง

ชีวิตที่รีบเร่งในปัจจุบันทุกคนต้องแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับเวลาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราเองและครอบครัวอาจเป็นสาเหตุให้เราลืมที่จะเติมเต็มความรักและดูแลจิตใจของกันและกันวันนี้เรามาเริ่มแส ...

ประชาสังคม

ประชาสังคม

คำว่าประชาสังคมมาจากภาษาอังกฤษว่าCivilSocietyและมีผู้ใช้คำภาษาไทยเทียบเคียงกันหลายคำอาทิสังคมประชาธรรมไพบูลย์วัฒนศิริธรรมสังคมราษฎร์เสน่ห์จามริกวีถีประชาชัยอนันต์สมุทวณิชใช้คำนี้โดยมี ...

ประเทศเกาหลี

ประเทศเกาหลี

ภูมิประเทศ         คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางบด้านตะวันออกของทวีปเอเชียมีความยาว1,020กิโลเมตร(612ไ ...

มะรีเป็ง คาน

มะรีเป็ง คาน

ประวัติมะรีเป็งคานหัวหน้ากลุ่มใต้ดินรวมภาคใต้อดีตผู้แทนพูโลเก่าxmlnamespaceprefixonsurnschemas-microsoft-comofficeofficeจากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลอ้างว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มใต้ดินรวมภาคใต้ ...

มรดกโลกของไทย

มรดกโลกของไทย

ภาพเขียนบนผนังถ้ำโครงกระดูกเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องประดับของมนุษย์ในสมัยก่อนที่จะถูกค้นพบศาสนสถานและสภาพที่อยู่อาศัยภายในถ้ำหรือเพิงผาหรือแม้กระทั่งซากพืชและเมล็ดพืชคือหลักฐานสำคัญที่ ...

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

ในรัชกาลที่๕เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มทรงเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองบ้านเมืองโปรดให้ตั้งกระทรวงเสนาบดีซึ่งแต่ก่อนมีเพียง๗กระทรวงเพิ่มขึ้นเป็น๑๒กระทรวงและเปลี่ยนตัวเสนาบ ...

ประวัติเรือหางยาว

ประวัติเรือหางยาว

สนองฐิตะปุระประดิษฐ์เรือหางยาวในปี2475จากการถอยเรือยนต์เข้าจอดแล้วเผอิญเกียร์เรือเสียจึงทำให้รู้ว่าเครื่องเรือมีเพียงเพลากับใบจักรก็พอแล้วสุชีพรัตรสารประดิษฐ์เรือหางยาวในปี2476จากการใช้เรื ...

โลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ธรรมจักรพรหมพ้วยหากบนผืนโลกใบนี้ไม่ได้ถูกปักปันด้วยเส้นแบ่งทางการเมืองให้เป็นดินแดนใหญ่น้อยแล้วจะพบว่ามนุษย์รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มตามวิถีชีวิตความเชื่อและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันมีมากกว่า ...

สังคมศาสตร์  คือ อะไร

สังคมศาสตร์ คือ อะไร

สังคมศาสตร์คืออะไรสังคมศาสตร์คือการประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมและสังคมมนุษย์นอกจากสังคมวิทยาจะเป็นวิชาที่มีความใกล้เคียงและสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติตลอดจนวิธีกา ...

กรุงเบอร์ลิน

กรุงเบอร์ลิน

กรุงเบอร์ลินเบอร์ลินเยอรมันBerlinเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีมีประชากร3396990คนสำรวจเมื่อมิถุนายนพศ2548ลดลงจากจำนวน43ล้านคนในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เป็นเมืองที่มีประชากรมากที ...