แสดง 61 - 70 จาก 77 รายการ

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Developmen

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Developmen

ข้อมูลทั่วไปOECDเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการจัดการปัญหาต่างๆในยุคโลกาภิวัฒน์บนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยอย่างรอบคอบและเป็นกลางเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปร่วมระดับนโยบายในลักษ ...

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : Greater Mekong Subregion (GMS)

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : Greater Mekong Subregion (GMS)

โครงการGMSเป็นความร่วมมือของ6ประเทศคือไทยพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนยูนนานตั้งแต่ปีพศ2535โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชียADBAsianDevelopmentBankเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักกลุ่มประเทศGMS ...

สหภาพยุโรป (European Union -EU)

สหภาพยุโรป (European Union -EU)

ข้อมูลทั่วไปที่ตั้งประเทศในทวีปยุโรป25ประเทศออสเตรียเบลเยียมเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสสเปนสวีเดนสหราชอาณาจักรไซปรัสเช็กเอ ...

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)

หลักการ1AFTAมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลกโดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษีและอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค ...

กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement

กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement

ภูมิหลังและพัฒนาการของNAMNAMได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นเวลามากกว่า๔๐ปีแล้วนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ๑๙๕๐ndash๑๙๖๐ซึ่งเป็นช่วงที่โลกอยู่ในยุคสงครามเย็นและประเทศในเอเชียและแอฟริกาหลายประเทศยังคงตกเป็นอ ...

องค์การรัฐอเมริกัน (The Organization of American States : OAS)

องค์การรัฐอเมริกัน (The Organization of American States : OAS)

ข้อมูลทั่วไปที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการฯตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาประเทศสมาชิกปัจจุบัน35ประเทศประเทศผู้สังเกตการณ์ถาวร45ประเทศและสหภาพยุโรป ...

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organisation - NATO)

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organisation - NATO)

เมื่อวันที่4เมย2492คศ1949สหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในยุโรปรวม12ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาเบลเยียมเดนมาร์กฝรั่งเศสไอซ์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอรเวย ...

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

องค์การการค้าโลกWorldTradeOrganizationWTOเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์GeneralAgreementonTariffsandTradeGATTเมื่อปีพ ...

ทหารหมวกแดง

ทหารหมวกแดง

     ในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณได้ต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของบ้านเมืองมาหลายต่อหลายครั้งแต่ละครั้งประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงเกียรติประวัติของเหล่าวีระบุรุษผู้กล้าใ ...

องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (The Organization for Security and Co-operation in Eur

องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (The Organization for Security and Co-operation in Eur

ภูมิหลังmiddotOSCEพัฒนามาจากการประชุมว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปConferenceonSecurityandCooperationinEuropendashCSCEซึ่งCSCEมิได้เป็นองค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเท ...