แสดง 31 - 32 จาก 32 รายการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติสำนักงานศาลยุติธรรมนับจากวันที่20สิงหาคม2543ศาลยุติธรรมที่เคยสังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรรมมากว่า108ปีได้แยกออกเป็นองค์กรอิสระโดยมีหน่วยงานธุรการที่เรียกว่าสำนักงานศาลยุติธรรมและมีเล ...

ศาลปกครอง

ศาลปกครอง

ศาลปกครองคือองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการเช่นเดียวกับศาลยุติธรรมแต่จะทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีที่เรียกว่าคดีปกครองศาลปกครองนั้นจะมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพาทที่เกิดระหว่างห ...