แสดง 21 - 30 จาก 32 รายการ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือศาลที่จะพิจารณาพิพากษาคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษในรัฐธรรมนูญพศ2540ใช้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งถูกมอง ...

สถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานการณ์ฉุกเฉิน

         สถานการณ์ฉุกเฉินหมายความว่าสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจ ...

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน

ในภาวะที่ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองและภาวะวิกฤติทางการเงินของสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งส่งผลกระทบไปในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อ ...

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ตอน 1 ความทั่วไป

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ตอน 1 ความทั่วไป

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์(ComputerCrimeLaw)เป็นกฎหมายตัวหนึ่งที่มีความล่าช้ามากในบรรดากฎหมายสารสนเทศทั้ง6ฉบับความล่าช้านั้นก็มาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องดูตัวอย ...

ประวัติกรมตำรวจ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติกรมตำรวจ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจหรือบางคนอาจจะเรียกกันติดปากว่ากรมตำรวจแห่งชาติซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับตำรวจในประเทศไทย ...

พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2551ซึ่งจะทำให้หญิงซึ่งแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสแล้วสามารถที่จะเลือกใช้นางหรือนางสาวได้ตามความสมัครใจและหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วหากต่อมาการสมรสได้สิ้ ...

เตรียมตัวไปอำเภอ

เตรียมตัวไปอำเภอ

การเตรียมตัวเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหรือทำธุระกับอำเภอกรณีต่างๆ ...

พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก

พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก

ประเทศไทยได้ตรากฎหมายกฎอัยการศึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕คือกฎอัยการศึกรศ126ซึ่งตรงกับปีพศ2450จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติกฎอัยกา ...

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

เลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักเป็นเรื่องที่แน่นอนและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราคนไทยทุกคนตั้งแต่เริ่มร้องอุแว้ๆๆๆออกจากท้องแม่มาจะต้องได้สิ่งนี้แน่นอนสิ่งนั้นก็คือเลขประจำตัว๑๓หลักยกเว้นบุคคลที่ ...