แสดง 81 - 90 จาก 94 รายการ

ข้อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายต่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐นั้นถือเป็นสิ่งปกติในสังคมที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้ประชา ...

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ๒๕๕๐ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ๒๕๕๐ร่างขึ้นบนสถานการณ์ที่จะต้องนำพาประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จัดให้มีการเลือกตั้งภาย ...

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

สภาร่างรัฐธรรมนูญพศ2550สสรเป็นสภาที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้รับการสรรหามาจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติพศ2549จำนวน1982คนลงมติ ...

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2549 (ฉบับชั่วคราว)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2549 (ฉบับชั่วคราว)

สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2549ฉบับชั่วคราว1องคมนตรีพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้ง11มีจำนวนไม่เกิน19คนประกอบด้วยประธาน1คนและองคมนตรีอีกไม่เกิน18คน12ประ ...

เหตุการณ์พฤษภาปี ๓๕ และ ๑๙กันยา ๔๙: ประชาชนผิดตรงไหน?

เหตุการณ์พฤษภาปี ๓๕ และ ๑๙กันยา ๔๙: ประชาชนผิดตรงไหน?

บทวิเคราะห์การเมืองภาคประชาชนในรอบ๑๕ปีเหตุการณ์พฤษภาปี๓๕และ๑๙กันยา๔๙ประชาชนผิดตรงไหนกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนรวบรวม1๔ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีต่อขบวนการประชาชนในวาระ๑๕ปีพฤษภาประชาธรร ...

แฉเบื้องหลังสหรัฐ ฯ เข้ายึดครองอิรัก

แฉเบื้องหลังสหรัฐ ฯ เข้ายึดครองอิรัก

ต่อไปนี้เป็นบทความที่ผมแปลมาจากการสัมภาษณ์NoamChomskyInterviewWithChomskyโดยSchnewsมีคนสัมภาษณ์หลายคนเมื่อวันที่28ธันวาคม2002จากเว็บzmagorgคำนำของผู้แปลNoamChomsky1928-เป็นศา ...

อิรักกำลังเผชิญกับอนาคตอันมืดมน

อิรักกำลังเผชิญกับอนาคตอันมืดมน

บทความต่อไปนี้แปลจากเว็บของBBCโดยJamesRobbinsผู้สื่อข่าวของบีบีซีชื่อจริงๆของบทความที่ถูกเขียนเมื่อวันที่17พฤษภาคมคือIraqfacinggrimfutureอิรักกำลังเผชิญกับอนาคตอันมืดมนสถาบันซึ่งเป ...

Pax Americana หรือ Pox Americana ?

Pax Americana หรือ Pox Americana ?

บทความต่อไปนี้แปลจากเวบMonthyrevieworgชื่อTheAmericanEmpirePaxAmericanaorPoxAmericanaเขียนโดยคนอเมริกันเองที่ชื่อJohnBellamyFosterและRobertWMcChesneyส่วนภาพประกอบและคำบรรยายเป็นผล ...

ประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้คำนำหน้าชื่อชนต่างๆ

ประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้คำนำหน้าชื่อชนต่างๆ

ประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้คำนำหน้าชื่อชนต่างๆณวันพุธเดือน๑๐ขึ้น๗ค่ำปีระกาตรีศกมีพระบรมราชโองการให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าคนในพระราชอาณาจักรมิใช่จีนมิใช่ฝรั่งแขกญวนพม่ามอญซึ่งมาแต่เมือง ...

การปกครองแบบประชาธิปไตย

การปกครองแบบประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตยDemocracyหมายถึงระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือรูปการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจำเป็นต้องมีรัฐธรร ...