แสดง 41 - 50 จาก 56 รายการ

แอพพลายด์ ฟิสิกส์ (Applied Physics)

แอพพลายด์ ฟิสิกส์ (Applied Physics)

สถาบันกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์AppliedPhysicsเป็นสถาบันกวดวิชาที่เน้นวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะเน้นการสอนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยยึดหลักปรัชญาการสอนว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ใช้ความเข้าใจไม่ใช่การท ...

นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์

นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์

สถาบันนีโอฟิสิกส์เซ็นเตอร์NeoPhysicsCenterเป็นสถาบันกวดวิชาที่เน้นสอนวิชาฟิสิกส์เป็นหลักดำเนินการสอนโดยอาจารย์พิสิฎฐ์วัฒนผดุงศักดิ์ซึ่งจากประสบการณ์ในการสอนฟิสิกส์มานานกว่า20ปีอาจารย์พิส ...

เคมี อาจารย์ อุ๊ : โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

เคมี อาจารย์ อุ๊ : โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์หรือที่เรารู้จักกันในนามเคมีอาจารย์อุ๊บริหารกิจการโดยนายอนุสรณ์ศิวะกุลและนางอุไรวรรณศิวะกุลโดยเปิดทำการกวดวิชาครั้งแรกในปีพศ2532ที่สาขาสะพานควายเป็นสาขาแรกต่อมาไ ...

โรงเรียนกวดวิชายอดฮิต

โรงเรียนกวดวิชายอดฮิต

จัดอันดับติวเตอร์ว่าที่ไหนฮิตฮ็อตมากที่สุดด้วยเหตุนี้MampWจึงได้สำรวจความนิยมของเด็กขาสั้นกระโปรงบานย่านสยามสแควร์ศูนย์รวมโรงเรียนกวดวิชาใหญ่ที่สุดของเมืองไทยที่มีกว่า80แห่งว่าพวกเขาและเธ ...

การเรียนครู 5 ปี

การเรียนครู 5 ปี

               ครูเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาชีพที่ถือว่าเป็นเรือรับจ้างส่งผู้คนข้ามฝ ...

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลตั้งอยู่เลขที่300หมู่5ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกร ...

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET

เนื้อหาการสอบO-NETม6สอบทั้งหมด8กลุ่มสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2544ดังนี้1ภาษาไทยประกอบด้วย-การอ่าน-การเขียน-การฟังการดูและการพูด-หลักการใช้ภาษา-วรรณคดีและวรรณกรรม ...

โครงการ

โครงการ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อนพศ2550หลักการและเหตุผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งในชีวิตการศึกษาปัจจุบันการสอบคัดเ ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่เลขที่50ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพฯ10900บริเวณหลักกิโลเมตรที่14มุมถนนงามวงศ์งานบรรจบกับถนนพหลโยธินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาท ...

กฏกติกาแชร์บอล

กฏกติกาแชร์บอล

กติกาแชร์บอลข้อ1สนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง16เมตรเส้นหลังยาว32เมตรเส้นข้างสนามแบ่งออกสองส่วนเท่าๆกันด้วยเส้นแบ่งแดนข้อ2อุปกรณ์เก้าอี้4ขาไม่มีพนักพิงสูง35-40ซมที่น ...