แสดง 11 - 20 จาก 21 รายการ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ผู้พัฒนานิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพศ2526สถานที่ตั้งโครงการ60หมู่4ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51000ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมนายสมคิดแท่นวัฒนกุลพื้นที ...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเป็นบริษัทพัฒนาและจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทยนิคมอุตสาหกรรมไทยทั้งสองแห่งของเราตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกEasternSeaboardปัจจุบันการลง ...

หลักการออมทรัพย์

หลักการออมทรัพย์

ถ้าผู้บริโภคคิดจะออมทรัพย์ผู้บริโภคจะต้องรู้จักวิธีการออมทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและระบบเศรษฐกิจส่วนรวมผู้บริโภคจะต้องปฏิบัติตามหลักการออมทรัพย์ดังนี้1ต้องรู้จัดเพิ่มพูนรายได้ผู้บ ...

ระบบเศรษฐกิจกับวัว

ระบบเศรษฐกิจกับวัว

วิธีการเข้าใจระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศแบบง่ายๆนะครับสังคมนิยมคุณมีวัว2ตัวรัฐเอาไปหมด2ตัวและแบ่งให้คนในชาติอย่างเท่าเทียมกันสังคมนิยมประชาธิปไตยคุณมีวัว2ตัวตามที่รัฐกำหนดห้ามเกิน2ตัวร ...

JTEPA

JTEPA

JTEPAย่อมาจากJapanndashThailandEconomicPartnershipAgreementหรือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นมีจุดมุ่งหมาย๒ประเด็นคือ๑การเปิดเสรีสินค้าบริการและการลงทุนให้แก่กันและกันในระดับที ...

เศรษฐศาสตร์เล่มแรก

เศรษฐศาสตร์เล่มแรก

ทรัพยศาสตร์พิมพ์ครั้งแรกพศ๒๔๕๔โดยโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจพิมพ์ครั้งที่สองประมาณพศ๒๔๗๔โดยดรทองเปลวชลภูมิพิมพ์ครั้งที่สามพศ๒๕๑๘โดยสำนักพิมพ์พิฆเณศเล่ม๓พิมพ์ครั้งแรกพศ๒๔๗๗พิมพ์ครั ...

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มแ ...

เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดและทางลัดการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดและทางลัดการพัฒนา

ในเศรษฐศาสตร์แนวพุทธอีเอฟชูมาเคอร์วิจารณ์ประเทศกำลังพัฒนาที่ทำแผนพัฒนาประเทศของตนเองแบบเดินต้อยๆตามหลังประเทศพัฒนาแล้วว่าไม่มีใครคิดว่าวิถีชีวิตแบบพุทธต้องการเศรษฐศาสตร์แนวพุทธในขณะที่วิถีชีว ...

เงินเฟ้อ-เงินฝืด

เงินเฟ้อ-เงินฝืด

1เงินเฟ้อคือภาวะการณ์ที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเป็นปกติก็จะสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ประกอบการแต่หากเพิ่มขึ้นมากและผันผวนก็จะสร้างค ...

ทรัพยากรการผลิต

ทรัพยากรการผลิต

        ทรัพยากรการผลิตหรือproductiveresourcesในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการเรียกอีกชื่อ ...