แสดง 71 - 80 จาก 171 รายการ

วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม ของทุกปี

วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม ของทุกปี

วันพยาบาลสากลInternationalNursesDayวันพยาบาลสากลเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศInternationalofNursesICNกำหนดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมของทุกปีเริ่มวันพยาบาลสากลครั้งแรกพศ2514คศ1971 ...

วันน้ำของโลก World Day for Water

วันน้ำของโลก World Day for Water

วันน้ำของโลกWorldDayforWaterหรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือWorldWaterDayตรงกับวันที่22มีนาคมของทุกปีแม้ว่าพื้นที่2ใน3ของโลกจะเป็นน้ำแต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มที่พบได้ในทะเลและมหาสมุทรคิด ...

วันเด็ก

วันเด็ก

จากคำกล่าวที่ว่าอนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศนั้นๆว่าเป็นอย่างไรดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การพิทักษ์รักษาคุ้มครองทางด้านกฎหมายตลอดจนใ ...

24 กันยายน วันมหิดล

24 กันยายน วันมหิดล

วันรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยวันที่24กันยายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่ ...

วันครอบครัว 14 เมษายน

วันครอบครัว 14 เมษายน

ความหมายของสถาบันครอบครัว๑ความหมายทั่วไปพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ๒๕๒๕ได้ให้ความหมายของคำว่าสถาบันและครอบครัวไว้ดังนี้สถาบันหมายถึงสิ่งซึ่งคนในส่วนรวมคือสังคมจัดตั้งให้มีขึ้นเพรา ...

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ความเป็นมาของผู้สูงอายุในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่า ...

วันที่ระลึกกองทัพอากาศ  27 มีนาคม ของทุกปี

วันที่ระลึกกองทัพอากาศ 27 มีนาคม ของทุกปี

กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีชาวต่างประเทศได้นำเครื่องบินมาแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2454อันทำให้ผู้บังคับบัญ ...

วันเมษาหน้าโง่ หรือ วันเอพริลฟูลส์ April Fools' Day

วันเมษาหน้าโง่ หรือ วันเอพริลฟูลส์ April Fools' Day

วันเมษาหน้าโง่หรือวันเอพริลฟูลส์AprilFoolsDayหรือเรียกในชื่ออื่นว่าวันโกหกเดือนเมษายนวันเทศกาลคนโง่เป็นเทศกาลในวันที่1เมษายนวันนี้เป็นวันที่จะอนุญาตให้โกหกต่อกันได้โดยไม่ถือโกรธในหน้ ...

วันอนามัยโลก 7 เมษายน

วันอนามัยโลก 7 เมษายน

องค์การอนามัยโลกนับเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยการดำเนินงานของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติโดยอาศัยแนวความคิดและการดำเนินงานขององ ...

วันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่27พฤศจิกายน2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้รวมกองบัญชาการกองสุขศึกษากองสาธารณสุขกองยาเสพติดให้โทษกองโอสถศาลารัฐบาลกองบุราภิบาลเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็ ...