แสดง 61 - 70 จาก 171 รายการ

วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ

วันที่31ตุลาคมของทุกปีต้องถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยเพราะเป็นวันออมแห่งชาติประวัติความเป็นมาของวันออมแห่งชาติในสหรัฐอเมริกาวันที่26เมษายนของทุกปีเป็นวันNationalTeachChi ...

วันอาสารักษาดินแดน

วันอาสารักษาดินแดน

วันอาสารักษาดินแดนตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกมีทั้งนี้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2497ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยพระราชบัญญัติฉ ...

วันประมงแห่งชาติ 13 เมษายน ของทุกปี

วันประมงแห่งชาติ 13 เมษายน ของทุกปี

เป็นที่ทราบกันดีว่าปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันได้ลดจำนวนลงเป็นย่างมาอันเนือ่งมาจากหลายสาเหตุดังนั้นกรมประมงจึงได้กำหนดให้วันที่13เมษายนอันเป็นวันสงกรานต์เป็นวันขยายพันธุ์ปลาเพ ...

วันบิดาแห่งฝนหลวง

วันบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวงตรงกับวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพ.ศ.2498ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอ ...

วันประชาธิปไตย

วันประชาธิปไตย

วันที่๑๔ตุลาคม๒๕๑๖เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยรัฐบาลได้มีมติรับรองให้วันที่๑๔ตุลาคมเป็นวันสำคัญของชาติเรียกว่าวันประชาธิปไตยเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวี ...

วันครอบครัวสากล (International Day of Families)

วันครอบครัวสากล (International Day of Families)

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่15พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันครอบครัวสากลInternationalDayofFamiliesเพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัวโดยเชื่อว่าสังคมที่ดีควรเริ่มต้นมาจากครอบครัว ...

วันน้ำโลกและวันอนุรักษ์โลก

วันน้ำโลกและวันอนุรักษ์โลก

จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้นในปีพศ2535สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็น "วันน้ำโลก" ...

วันทะเลโลก World Ocean Day

วันทะเลโลก World Ocean Day

วันที่27กันยายนของทุกปีซึ่งบางแห่งว่าวันที่8มิถุนายนแต่จะเป็นวันที่เท่าไรขอเพียงพวกเรารักทะเลไม่ทิ้งขยะริมทะเลไม่เก็บปะการังทะเลจะได้เป็นสิ่งที่สวยงามให้พวกเราได้พักผ่อนอย่างมีความสุขตล ...

วันตรุษไทย ประวัติประเพณีทำบุญวันตรุษ

วันตรุษไทย ประวัติประเพณีทำบุญวันตรุษ

วันตรุษไทยถือเป็นวันปีใหม่ในสมัยโบราณตรงกับวันแรม13-15ค่ำเดือน4และวันขึ้น1ค่ำเดือน5รวม3วันโดยถือเอาวันแรกคือวันแรม14ค่ำเป็นวันจ่ายเพื่อตระเตรียมสิ่งของไว้ทำบุญวันกลางคือวันแรม ...

ประวัติ ถ้วยบอลโลก

ประวัติ ถ้วยบอลโลก

ถ้วยฟุตบอลโลกเป็นแรงบันดาลใจให้นักเตะทีมต่างๆต่อสู้เพื่อพิสูจน์ฝีมือและศักดิ์ศรีของประเทศถ้วยนี้มีน้ำหนักถึง4970กรัมทำด้วยทองแท้18กะรัตสูง36เซนติเมตรเรียกว่าถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพFIFAWo ...