แสดง 21 - 30 จาก 171 รายการ

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้าเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุล ...

ประวัติวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน บิดาแห่งวงการศิลปะ

ประวัติวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน บิดาแห่งวงการศิลปะ

วันที่15กันยายนเป็นวันศิลป์พีระศรีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีSilpaBhirasriบุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยเป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นทั้งศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ ...

วันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day)

วันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day)

วันสุนัขแห่งชาติตรงกับวันที่26สิงหาคมของทุกปีจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2547หรือปี2004โดยคอลลีนเพจ(ColleenPaige)ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ ...

ลูกหมูสามตัว

ลูกหมูสามตัว

นิทานอีสปเรื่องลูกหมู3ตัวเป็นนิทานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนเด็กๆให้รู้จักประโยชน์ของความขยันและรู้ถึงโทษของความขี้เกียจว่าจะมีผลอย่างไรกับตนเองและคนรอบข้างในอนาคตนิทานลูกห ...

วันท่องเที่ยวโลก

วันท่องเที่ยวโลก

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ(UNWTO)ได้กำหนดให้วันที่27กันยายนของทุกปีเป็น วันท่องเที่ยวโลก โดยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2523จากมต ...

ราชวงศ์จักรี

ราชวงศ์จักรี

ราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระนามเดิมทองด้วงทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงสถาปนาราชว ...

ประวัติ พระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะ

ประวัติ พระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะ

พระโคตมพุทธเจ้าGautamaBuddhaหรือมักนิยมเรียกเพียงพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาตามคัมภีร์ฝ่ายพุทธถือกันว่าพระองค์ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง80ปีก่อนพุทธศักราชจนถึงเริ่มพุทธศักราชซึ่งเป ...

ตราไปรษณียากรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ตราไปรษณียากรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงริเริ่มจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติ“BIKEFORMOMปั่นเพื่อแม่”วันที่16สิงหาคม2558และ“ปั่นเพื่อพ่อBIKEFO ...

แสตมป์ 100 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ

แสตมป์ 100 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ

แสตมป์ที่ระลึก100ปีสถานีรถไฟกรุงเทพจำนวน4ดวงเป็นภาพ“หัวลำโพง”ในห้วงเวลาสำคัญๆตั้งแต่ยุคแรกสมัยรัชกาลที่6(2459) ...

วันสุนทรภู่ ความเป็นมา ชีวประวัติสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ ความเป็นมา ชีวประวัติสุนทรภู่

วันสุนทรภู่หมายถึงวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารสุนทรภู่เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมากความเป็นมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง ...