แสดง 21 - 30 จาก 63 รายการ

วันพ่อ 5 ธันวา มหาราช

วันพ่อ 5 ธันวา มหาราช

พระราชประวัติพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จพระราชสมภพณโรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์นเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสสาชูเซสท์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์ขึ้น๑๒ค่ำเดือน ...

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2 (เจ้าสามพระยา)

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2 (เจ้าสามพระยา)

พระบรมราชาธิราชที่2หรือนามเดิมเจ้าสามพระยาเป็นกษัตริย์องค์ที่7แห่งอยุธยาทรงเป็นโอรสของพระนครอินทร์พระอินทราชาธิราชที่1พศ1952-1967ซึ่งเป็นกษัตริย์จากราชวงศ์สุพรรณบุรีที่ได้ชัยชนะโดยเด็ดข ...

พระสุพรรณกัลยา

พระสุพรรณกัลยา

    พระสุพรรณกัลยาหรือพระสุวรรณกัลยาหรือพระสุวรรณเทวีชาวพิษณุโลกถวายพระเกียรติยศว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติแม้ในพงศาวดารไทยจะไม่ได้กล่าวถึงมีเพียงปรากฎอยู่ในเ ...

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2551

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2551

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิดาลัย ...

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

รัฐบาลได้กำหนดวันจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทั้งสิ้น๖วันและมีการจัดพระราชพิธี๖พิธีเริ่มตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายน ...

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก

วันงดสูบบุหรี่โลกWorldNoTobaccoDayตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่31พฤษภาคมคศ1988โดยองค์การอนามัยโลกเพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ ...

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบาทสมเด็จพระสรรเพชญที่๒(พระนเรศวรมหาราช)มีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำพระราชโอรสในสมเด็จพ ...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารประสูติเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2514สกุลเดิมอัครพงศ์ปรีชาทรงเป็นธิดาองค์ที่3ของนายอภิรุจและนางวันทนี ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประสูติเมื่อวันศุกร์ที่29เมษายนพศ2548ณโรงพยาบาลศิริราชพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ...

บทกลอนพระพี่นางฯ

บทกลอนพระพี่นางฯ

รวมบทกลอนน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จากหน่วยงานและสื่อต่างๆที่ได้แต่งขึ้นและประพันธ์ไว้มารวบรวมไว้ให้อ่านกันหรือหากท่านใดมีบทกลอนหรืออ ...