แสดง 21 - 22 จาก 22 รายการ

กล้องถ่ายภาพ

กล้องถ่ายภาพ

หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพหลักการทำงานพื้นฐานของกล้องถ่ายภาพคือการที่แสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆของกล่องสี่เหลี่ยมเกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงข้ามเป็นภาพหัวกลับอันเป็นห ...

ประวัติการถ่ายภาพ

ประวัติการถ่ายภาพ

         วิชาการถ่ายภาพนั้นได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับก่อนที่จะมีกล้องถ่ายภาพเพื่อการบันทึกภาพให้เหมือนจริงนั้นมนุษย์ในสมัยโบราณได้ใช้ ...